برای پرداخت آنلاین می توانید اطلاعات خود ، مبلغ مورد نظر و توضیحات را بنویسید و سپس به صورت آنلاین می توانید پرداخت کنید .


نام و نام خانوادگي:

شماره تلفن:

ايميل:

مبلغ(ریال):

توضيحات: